LOCAL: ca


ES CA FR EN

207520-913

id alarma: 5134 / 0d. i 2h. / obstruccio
central
name: GRANJA LLAMMAR, SL
trama
id: 41488764
date_add: 2021-11-26 19:14:07
valid: 1
widthString: 70.00,220.00,220.00,0.00
heightString: 28.00,160.00,257.00,0
percent: 80
cm: 63.6
height: 445
id_sensor: 913
control: 0
sensor
id_producte: 342
id_medida: 435
id_contactes: 598
id_central: 149
id_sigfox: 207520
id: 913
state: finalitzat
name: S 1
serial: 207520
xarxa: 66
red:
xarxa_tipo: E-12
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2018-09-21
lat: 41.174349
lng: 1.040621
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm: 63.6
temp: 0
width: 220.00
height: 445
widthString: 70.00,220.00,220.00,0.00
heightString: 28.00,160.00,257.00,0
m3total: 9.8403965183575
m3quede: 7.9131205876669
m3falte: 1.9272759306906
cmQuede: 381
percent: 80
densitat: 600
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2021-11-26 19:14:09
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -32
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: GRANJA LLAMMAR, SL
data: 2021-11-26 19:14:07
dies: 0
hores: 2
valid: 4
inCount: 0
BLOCK: 0
obstruccio: 2
control: null
laser: null
tipo: obstruccio
total_trames: - 4
foraDeRang: 0
bateriaBaixa: 0

id: 5134
id_user: 133
id_sensor: 913
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: gllammar@icloud.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: gllammar@icloud.com
sms_cache:
id_central: 149
maxmin: state
type: state

id: 133
id_user:
name: Maties Llaurado
email: gllammar@icloud.com
tel: 617495087
usuario: matiesllaurado
password: $2y$08$9MuBb8XcWtdc2p9xrU741.aVxqgiv5/55cG0Jf5O1Owk.HYbbwQ8K
date_add: 2018-06-27 11:26:11
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.174349
lng: 1.040621
pais:
timezone_id:
measure:
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (es)
Alarma de estado S 1 (GRANJA LLAMMAR, SL) obstrucción
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat S 1 (GRANJA LLAMMAR, SL) obstrucció
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

2021F7-2998

id alarma: 5197 / 169d. i 19h. / desconnexio
central
name: LESAFFRE - CASTROGONZALO
trama
id: 33346779
date_add: 2021-06-10 03:42:05
valid: 0
widthString:
heightString:
percent:
cm:
height:
id_sensor:
control: 0
sensor
id_producte: 964
id_medida: 822
id_contactes: 1040
id_central: 477
id_sigfox: 2021F7
id: 2998
state: finalitzat
name: Vitrotal - De Heus Castrogonzalo
serial: 2021F7
xarxa: -
red:
xarxa_tipo: U
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2020-09-29
lat: 41.9899406
lng: -5.6024329
tipo_sensor: ultrasons
tipo_control:
versio_hw: 2019fluidus
versio_sw:
laser:
voltatge: 7.2v
tipo_bat: saft
observacions: ULTRASONS 10M
forma:
nivell:
cm: 715
temp: -00
width: 250.00
height: 715
widthString: 250.00,250.00,250.00,50.00
heightString: 0.00,665.00,50.00,0
m3total: 33.634126568783
m3quede: 0
m3falte: 33.634126568783
cmQuede: 0
percent: 0
densitat: 1250
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2021-04-17 01:40:33
rssi: 0
bateria: 3.2
qualitat:
temperatura: 0,00
offset: 0
silo_doble: 0
percent_correc: 4
max:
min:
altura:
filtre:
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio: -
tipo_calcul: -
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: LESAFFRE - CASTROGONZALO
data: 2021-06-10 03:42:05
dies: 169
hores: 19
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5197
id_user: 169
id_sensor: 2998
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: i.arguinano@lesaffre.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: i.arguinano@lesaffre.com
sms_cache:
id_central: 477
maxmin: state
type: state

id: 169
id_user:
name: Lesaffre
email: i.arguinano@lesaffre.com
tel:
usuario: lesaffre
password: $2y$08$RRkw52oOteDGpa1XnFLZFOa/Rz0j/uyfFmOG7HYRa0e81dDJ0h5JS
date_add: 2019-12-03 13:49:26
registrationId:
rol: gestor
direccio: Valladolid
provincia: Valladolid
poblacio: Valladolid
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (es)
Alarma de estado Vitrotal - De Heus Castrogonzalo (LESAFFRE - CASTROGONZALO) desconnexión
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat Vitrotal - De Heus Castrogonzalo (LESAFFRE - CASTROGONZALO) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

CE7A55-890

id alarma: 5048 / 127d. i 7h. / desconnexio
central
name: BONAREA - Sensors
trama
id: 35387323
date_add: 2021-07-22 15:35:28
valid: 1
widthString:
heightString:
percent:
cm:
height:
id_sensor:
control:
sensor
id_producte: 1071
id_medida: 395
id_contactes: 1184
id_central: 212
id_sigfox: CE7A55
id: 890
state: finalitzat
name: NAU HUGUET
serial: CE7A55
xarxa: U
red:
xarxa_tipo: U
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2021-02-26
lat: 41.553126067414
lng: 1.0180963015271
tipo_sensor: temperatura
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell:
cm: 0
temp: 234
width: 346.00
height: 0
widthString: 1.00,1.00,346.00,1.00
heightString: 0.00,0.00,0.00,0
m3total: 0
m3quede: 0
m3falte: 0
cmQuede: 0
percent: 0
densitat: 0
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2018-11-30 07:39:46
rssi: 135
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 234,00
offset: 0
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max:
min:
altura:
filtre: 1
id_user: 1
humitat:
co2:
lux: 2
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: BONAREA - Sensors
data: 2021-07-22 15:35:28
dies: 127
hores: 7
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5048
id_user: 326
id_sensor: 890
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: mcalmet@mcsystems.es
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: mcalmet@mcsystems.es
sms_cache:
id_central: 212
maxmin: state
type: state

id: 326
id_user: 0
name: Marta Cucurull
email: mcucurull@mcsystems.es
tel:
usuario: mcucurull
password: $2y$08$z0AEBJP2vDTAT4ZgMV7veeTArvn/t.VnnUMhWzmsIKnD6lKRycX.C
date_add: 2019-11-11 09:41:04
registrationId:
rol: equip
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat:
lng:
pais:
timezone_id:
measure:
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (es)
Alarma de estado NAU HUGUET (BONAREA - Sensors) desconnexión
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat NAU HUGUET (BONAREA - Sensors) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

CE7A55-890

id alarma: 5061 / 127d. i 7h. / desconnexio
central
name: BONAREA - Sensors
trama
id: 35387323
date_add: 2021-07-22 15:35:28
valid: 1
widthString:
heightString:
percent:
cm:
height:
id_sensor:
control:
sensor
id_producte: 1071
id_medida: 395
id_contactes: 1184
id_central: 212
id_sigfox: CE7A55
id: 890
state: finalitzat
name: NAU HUGUET
serial: CE7A55
xarxa: U
red:
xarxa_tipo: U
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2021-02-26
lat: 41.553126067414
lng: 1.0180963015271
tipo_sensor: temperatura
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell:
cm: 0
temp: 234
width: 346.00
height: 0
widthString: 1.00,1.00,346.00,1.00
heightString: 0.00,0.00,0.00,0
m3total: 0
m3quede: 0
m3falte: 0
cmQuede: 0
percent: 0
densitat: 0
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2018-11-30 07:39:46
rssi: 135
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 234,00
offset: 0
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max:
min:
altura:
filtre: 1
id_user: 1
humitat:
co2:
lux: 2
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: BONAREA - Sensors
data: 2021-07-22 15:35:28
dies: 127
hores: 7
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5061
id_user: 2
id_sensor: 890
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email:
sms:
app:
periode: 1
active: 0
email_cache: jordi.aixala@bonarea.com
sms_cache:
id_central: 212
maxmin: state
type: state

id: 2
id_user:
name: Marta
email: mcalmet@mcsystems.es
tel:
usuario: martacalmet@gmail.com
password: $2y$08$v2dNxqQ3iqFhBbPqsI.Hj.TQaGNEE/UPuZpblnm/jPYwqUSVZ.ki6
date_add: 2016-05-07 11:57:21
registrationId: 3d702d94434528d9353fa54febdbfbaa95e305c03256b02e630a5ce53d555304
rol: equip
direccio: Pol. Ind. La Canaleta, 3
provincia: Lleida
poblacio: Tárrega
codi_postal: 25300
clau_no_segura:
lang: ca
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat NAU HUGUET (BONAREA - Sensors) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

1B350C-1524

id alarma: 5051 / 37d. i 23h. / desconnexio
central
name: BONAREA - Sensors
trama
id: 39618460
date_add: 2021-10-19 23:35:24
valid: 1
widthString:
heightString:
percent:
cm:
height:
id_sensor:
control: 0
sensor
id_producte: 1071
id_medida: 395
id_contactes: 1184
id_central: 212
id_sigfox: 1B350C
id: 1524
state: finalitzat
name: SONDA 1 - ROSSINACH
serial: 1B350C
xarxa: 111
red:
xarxa_tipo: E-1
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2019-06-21
lat: 41.539378
lng: 0.834718
tipo_sensor: temperatura
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm:
temp:
width:
height:
widthString:
heightString:
m3total:
m3quede:
m3falte:
cmQuede:
percent: 0
densitat: 0
kl:
SamplePack: 0
active: 0
date_update:
rssi:
bateria:
qualitat:
temperatura:
offset: 0
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat:
co2:
lux:
tipo_correcio:
tipo_calcul: humitat_no_dividir
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: BONAREA - Sensors
data: 2021-10-19 23:35:24
dies: 37
hores: 23
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5051
id_user: 2
id_sensor: 1524
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: mcalmet@mcsystems.es
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: mcalmet@mcsystems.es
sms_cache: aaa
id_central: 212
maxmin: state
type: state

id: 2
id_user:
name: Marta
email: mcalmet@mcsystems.es
tel:
usuario: martacalmet@gmail.com
password: $2y$08$v2dNxqQ3iqFhBbPqsI.Hj.TQaGNEE/UPuZpblnm/jPYwqUSVZ.ki6
date_add: 2016-05-07 11:57:21
registrationId: 3d702d94434528d9353fa54febdbfbaa95e305c03256b02e630a5ce53d555304
rol: equip
direccio: Pol. Ind. La Canaleta, 3
provincia: Lleida
poblacio: Tárrega
codi_postal: 25300
clau_no_segura:
lang: ca
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (en)
Status alarm SONDA 1 - ROSSINACH (BONAREA - Sensors) deconnexion
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat SONDA 1 - ROSSINACH (BONAREA - Sensors) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

1B350C-1524

id alarma: 5064 / 37d. i 23h. / desconnexio
central
name: BONAREA - Sensors
trama
id: 39618460
date_add: 2021-10-19 23:35:24
valid: 1
widthString:
heightString:
percent:
cm:
height:
id_sensor:
control: 0
sensor
id_producte: 1071
id_medida: 395
id_contactes: 1184
id_central: 212
id_sigfox: 1B350C
id: 1524
state: finalitzat
name: SONDA 1 - ROSSINACH
serial: 1B350C
xarxa: 111
red:
xarxa_tipo: E-1
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2019-06-21
lat: 41.539378
lng: 0.834718
tipo_sensor: temperatura
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm:
temp:
width:
height:
widthString:
heightString:
m3total:
m3quede:
m3falte:
cmQuede:
percent: 0
densitat: 0
kl:
SamplePack: 0
active: 0
date_update:
rssi:
bateria:
qualitat:
temperatura:
offset: 0
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat:
co2:
lux:
tipo_correcio:
tipo_calcul: humitat_no_dividir
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: BONAREA - Sensors
data: 2021-10-19 23:35:24
dies: 37
hores: 23
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5064
id_user: 164
id_sensor: 1524
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: jordi.aixala@bonarea.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: jordi.aixala@bonarea.com
sms_cache:
id_central: 212
maxmin: state
type: state

id: 164
id_user:
name: Jordi Aixalà
email: jordi.aixala@bonarea.com
tel:
usuario: jordiaixala
password: $2y$08$RKj0zoMnnXw1mQIPeDVQg.Mre/6bXTDvaykTgoBwsVPaNj0U6zkwO
date_add: 2020-02-13 12:04:34
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.308862
lng: 0.419351
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat SONDA 1 - ROSSINACH (BONAREA - Sensors) desconnexió
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat SONDA 1 - ROSSINACH (BONAREA - Sensors) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

000002-1550

id alarma: 5049 / 244d. i 21h. / desconnexio
central
name: BONAREA - Sensors
trama
id: 30055659
date_add: 2021-03-27 00:16:11
valid: 1
widthString:
heightString:
percent:
cm:
height:
id_sensor:
control: 0
sensor
id_producte: 1071
id_medida: 395
id_contactes: 1184
id_central: 212
id_sigfox: 000002
id: 1550
state: finalitzat
name: CENTRE GARGANTÉ
serial: 000002
xarxa: 111
red:
xarxa_tipo: E-1
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2019-07-12
lat: 41.759738
lng: 1.325959
tipo_sensor: temperatura
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm:
temp:
width:
height:
widthString:
heightString:
m3total:
m3quede:
m3falte:
cmQuede:
percent: 0
densitat: 0
kl:
SamplePack: 0
active: 0
date_update:
rssi:
bateria:
qualitat:
temperatura:
offset: 0
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat:
co2:
lux:
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: BONAREA - Sensors
data: 2021-03-27 00:16:11
dies: 244
hores: 21
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5049
id_user: 2
id_sensor: 1550
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: mcalmet@mcsystems.es
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: mcalmet@mcsystems.es
sms_cache: aaa
id_central: 212
maxmin: state
type: state

id: 2
id_user:
name: Marta
email: mcalmet@mcsystems.es
tel:
usuario: martacalmet@gmail.com
password: $2y$08$v2dNxqQ3iqFhBbPqsI.Hj.TQaGNEE/UPuZpblnm/jPYwqUSVZ.ki6
date_add: 2016-05-07 11:57:21
registrationId: 3d702d94434528d9353fa54febdbfbaa95e305c03256b02e630a5ce53d555304
rol: equip
direccio: Pol. Ind. La Canaleta, 3
provincia: Lleida
poblacio: Tárrega
codi_postal: 25300
clau_no_segura:
lang: ca
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (en)
Status alarm CENTRE GARGANTÉ (BONAREA - Sensors) deconnexion
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat CENTRE GARGANTÉ (BONAREA - Sensors) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

000002-1550

id alarma: 5062 / 244d. i 21h. / desconnexio
central
name: BONAREA - Sensors
trama
id: 30055659
date_add: 2021-03-27 00:16:11
valid: 1
widthString:
heightString:
percent:
cm:
height:
id_sensor:
control: 0
sensor
id_producte: 1071
id_medida: 395
id_contactes: 1184
id_central: 212
id_sigfox: 000002
id: 1550
state: finalitzat
name: CENTRE GARGANTÉ
serial: 000002
xarxa: 111
red:
xarxa_tipo: E-1
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2019-07-12
lat: 41.759738
lng: 1.325959
tipo_sensor: temperatura
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm:
temp:
width:
height:
widthString:
heightString:
m3total:
m3quede:
m3falte:
cmQuede:
percent: 0
densitat: 0
kl:
SamplePack: 0
active: 0
date_update:
rssi:
bateria:
qualitat:
temperatura:
offset: 0
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat:
co2:
lux:
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: BONAREA - Sensors
data: 2021-03-27 00:16:11
dies: 244
hores: 21
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5062
id_user: 164
id_sensor: 1550
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: jordi.aixala@bonarea.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: jordi.aixala@bonarea.com
sms_cache:
id_central: 212
maxmin: state
type: state

id: 164
id_user:
name: Jordi Aixalà
email: jordi.aixala@bonarea.com
tel:
usuario: jordiaixala
password: $2y$08$RKj0zoMnnXw1mQIPeDVQg.Mre/6bXTDvaykTgoBwsVPaNj0U6zkwO
date_add: 2020-02-13 12:04:34
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.308862
lng: 0.419351
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat CENTRE GARGANTÉ (BONAREA - Sensors) desconnexió
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat CENTRE GARGANTÉ (BONAREA - Sensors) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

000003-1551

id alarma: 5050 / 192d. i 12h. / desconnexio
central
name: BONAREA - Sensors
trama
id: 32318398
date_add: 2021-05-18 10:15:40
valid: 1
widthString:
heightString:
percent:
cm:
height:
id_sensor:
control: 0
sensor
id_producte: 1071
id_medida: 395
id_contactes: 1184
id_central: 212
id_sigfox: 000003
id: 1551
state: finalitzat
name: S2 (nova) - pte colocar
serial: 000003
xarxa: 111
red:
xarxa_tipo: E-1
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2019-07-12
lat: 41.6
lng: 1.1
tipo_sensor: temperatura
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm:
temp:
width:
height:
widthString:
heightString:
m3total:
m3quede:
m3falte:
cmQuede:
percent: 0
densitat: 0
kl:
SamplePack: 0
active: 0
date_update:
rssi:
bateria:
qualitat:
temperatura:
offset: 0
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat:
co2:
lux:
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: BONAREA - Sensors
data: 2021-05-18 10:15:40
dies: 192
hores: 12
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5050
id_user: 2
id_sensor: 1551
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: mcalmet@mcsystems.es
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: mcalmet@mcsystems.es
sms_cache: aaa
id_central: 212
maxmin: state
type: state

id: 2
id_user:
name: Marta
email: mcalmet@mcsystems.es
tel:
usuario: martacalmet@gmail.com
password: $2y$08$v2dNxqQ3iqFhBbPqsI.Hj.TQaGNEE/UPuZpblnm/jPYwqUSVZ.ki6
date_add: 2016-05-07 11:57:21
registrationId: 3d702d94434528d9353fa54febdbfbaa95e305c03256b02e630a5ce53d555304
rol: equip
direccio: Pol. Ind. La Canaleta, 3
provincia: Lleida
poblacio: Tárrega
codi_postal: 25300
clau_no_segura:
lang: ca
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (en)
Status alarm S2 (nova) - pte colocar (BONAREA - Sensors) deconnexion
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat S2 (nova) - pte colocar (BONAREA - Sensors) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

000003-1551

id alarma: 5063 / 192d. i 12h. / desconnexio
central
name: BONAREA - Sensors
trama
id: 32318398
date_add: 2021-05-18 10:15:40
valid: 1
widthString:
heightString:
percent:
cm:
height:
id_sensor:
control: 0
sensor
id_producte: 1071
id_medida: 395
id_contactes: 1184
id_central: 212
id_sigfox: 000003
id: 1551
state: finalitzat
name: S2 (nova) - pte colocar
serial: 000003
xarxa: 111
red:
xarxa_tipo: E-1
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2019-07-12
lat: 41.6
lng: 1.1
tipo_sensor: temperatura
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm:
temp:
width:
height:
widthString:
heightString:
m3total:
m3quede:
m3falte:
cmQuede:
percent: 0
densitat: 0
kl:
SamplePack: 0
active: 0
date_update:
rssi:
bateria:
qualitat:
temperatura:
offset: 0
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat:
co2:
lux:
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: BONAREA - Sensors
data: 2021-05-18 10:15:40
dies: 192
hores: 12
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5063
id_user: 164
id_sensor: 1551
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: jordi.aixala@bonarea.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: jordi.aixala@bonarea.com
sms_cache:
id_central: 212
maxmin: state
type: state

id: 164
id_user:
name: Jordi Aixalà
email: jordi.aixala@bonarea.com
tel:
usuario: jordiaixala
password: $2y$08$RKj0zoMnnXw1mQIPeDVQg.Mre/6bXTDvaykTgoBwsVPaNj0U6zkwO
date_add: 2020-02-13 12:04:34
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.308862
lng: 0.419351
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat S2 (nova) - pte colocar (BONAREA - Sensors) desconnexió
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat S2 (nova) - pte colocar (BONAREA - Sensors) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com