LOCAL: ca


ES CA FR EN

207308-740

id alarma: 5146 / 0d. i 0h. / foraDeRang
central
name: GRANJA LLAMMAR, SL
trama
id: 54702873
date_add: 2022-08-15 18:56:26
valid: 1
widthString: 50.00,220.00,220.00,0.00
heightString: 70.00,235.00,268.00,0
percent: 2
cm: 448.2
height: 573
id_sensor: 740
control: 0
sensor
id_producte: 344
id_medida: 383
id_contactes: 598
id_central: 149
id_sigfox: 207308
id: 740
state: finalitzat
name: S14
serial: 207308
xarxa: 66
red: 69
xarxa_tipo: E-6
type: E-8
sleep: 0
inici_de_lectura: 2018-06-06
lat: 41.174349
lng: 1.040621
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell:
cm: 448.2
temp: 0
width: 220.00
height: 573
widthString: 50.00,220.00,220.00,0.00
heightString: 70.00,235.00,268.00,0
m3total: 13.462443612101
m3quede: 0.3323059782794
m3falte: 13.130137633821
cmQuede: 125
percent: 2
densitat: 600
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2022-08-15 18:56:26
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -47
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max:
min:
altura:
filtre: 1
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: GRANJA LLAMMAR, SL
data: 2022-08-15 18:56:26
dies: 0
hores: 0
valid: 12
inCount: 0
BLOCK: 0
obstruccio: 0
control: null
laser: null
tipo: foraDeRang
total_trames: - 12
foraDeRang: 5
bateriaBaixa: 0

id: 5146
id_user: 133
id_sensor: 740
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: gllammar@icloud.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: gllammar@icloud.com
sms_cache:
id_central: 149
maxmin: state
type: state

id: 133
id_user:
name: Maties Llaurado
email: gllammar@icloud.com
tel: 617495087
usuario: matiesllaurado
password: $2y$08$9MuBb8XcWtdc2p9xrU741.aVxqgiv5/55cG0Jf5O1Owk.HYbbwQ8K
date_add: 2018-06-27 11:26:11
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.174349
lng: 1.040621
pais:
timezone_id:
measure:
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (es)
Alarma de estado S14 (GRANJA LLAMMAR, SL) Lectura inválida
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat S14 (GRANJA LLAMMAR, SL) Lectura invàlida
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

2074AC-731

id alarma: 5132 / 0d. i 0h. / obstruccio
central
name: GRANJA LLAMMAR, SL
trama
id: 54701677
date_add: 2022-08-15 18:26:28
valid: 1
widthString: 50.00,230.00,230.00,0.00
heightString: 87.00,190.00,233.00,0
percent: 89
cm: 81.7
height: 510
id_sensor: 731
control: 0
sensor
id_producte: 346
id_medida: 377
id_contactes: 598
id_central: 149
id_sigfox: 2074AC
id: 731
state: finalitzat
name: S10
serial: 2074AC
xarxa: 66
red: 69
xarxa_tipo: E-2
type: E-7
sleep: 0
inici_de_lectura: 2018-06-06
lat: 41.174349
lng: 1.040621
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma: redo
nivell:
cm: 81.7
temp: 0
width: 230.00
height: 510
widthString: 50.00,230.00,230.00,0.00
heightString: 87.00,190.00,233.00,0
m3total: 12.643745351746
m3quede: 11.261906017261
m3falte: 1.381839334485
cmQuede: 428
percent: 89
densitat: 600
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2022-08-15 18:26:28
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -60
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max:
min:
altura:
filtre: 1
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: GRANJA LLAMMAR, SL
data: 2022-08-15 18:26:28
dies: 0
hores: 0
valid: 12
inCount: 0
BLOCK: 0
obstruccio: 12
control: null
laser: null
tipo: obstruccio
total_trames: - 12
foraDeRang: 0
bateriaBaixa: 0

id: 5132
id_user: 133
id_sensor: 731
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: gllammar@icloud.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: gllammar@icloud.com
sms_cache:
id_central: 149
maxmin: state
type: state

id: 133
id_user:
name: Maties Llaurado
email: gllammar@icloud.com
tel: 617495087
usuario: matiesllaurado
password: $2y$08$9MuBb8XcWtdc2p9xrU741.aVxqgiv5/55cG0Jf5O1Owk.HYbbwQ8K
date_add: 2018-06-27 11:26:11
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.174349
lng: 1.040621
pais:
timezone_id:
measure:
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (es)
Alarma de estado S10 (GRANJA LLAMMAR, SL) obstrucción
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat S10 (GRANJA LLAMMAR, SL) obstrucció
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

1422E82-279

id alarma: 5037 / 0d. i 1h. / foraDeRang
central
name: _GRANJA ENGORDE
trama
id: 54699598
date_add: 2022-08-15 17:39:16
valid: 1
widthString: 50.00,250.00,250.00,40.00
heightString: 91.00,375.00,170.00,0
percent: 0
cm: 636
height: 636
id_sensor: 279
control: 37
sensor
id_producte: 7
id_medida: 39
id_contactes: 128
id_central: 23
id_sigfox: 1422E82
id: 279
state: finalitzat
name: SILO 6
serial: 1422E82
xarxa: 41
red: 41
xarxa_tipo: E-7
type: E-7
sleep: 7200
inici_de_lectura: 2020-12-14
lat: 41.6424208
lng: 1.16133213
tipo_sensor: laser
tipo_control: control_voltatge
versio_hw: 2020set
versio_sw: juliol20_volt
laser: nov20
voltatge: 3.6vAmbCap
tipo_bat: 20-juny-greatpower
observacions:
forma: redo
nivell:
cm: 636
temp: 0
width: 250.00
height: 636
widthString: 50.00,250.00,250.00,40.00
heightString: 91.00,375.00,170.00,0
m3total: 23.551734591263
m3quede: 0
m3falte: 23.551734591263
cmQuede: 0
percent: 0
densitat: 600
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2022-08-15 17:39:16
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -50
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max:
min:
altura:
filtre: 1
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: _GRANJA ENGORDE
data: 2022-08-15 17:39:16
dies: 0
hores: 1
valid: 12
inCount: 0
BLOCK: 0
obstruccio: 0
control: null
laser: null
tipo: foraDeRang
total_trames: - 12
foraDeRang: 12
bateriaBaixa: 0

id: 5037
id_user: 2
id_sensor: 279
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: martacalmet@gmail.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: martacalmet@gmail.com
sms_cache: aaa
id_central: 23
maxmin: state
type: state

id: 2
id_user:
name: Marta
email: mcalmet@mcsystems.es
tel:
usuario: martacalmet@gmail.com
password: $2y$08$v2dNxqQ3iqFhBbPqsI.Hj.TQaGNEE/UPuZpblnm/jPYwqUSVZ.ki6
date_add: 2016-05-07 11:57:21
registrationId: 3d702d94434528d9353fa54febdbfbaa95e305c03256b02e630a5ce53d555304
rol: equip
direccio: Pol. Ind. La Canaleta, 3
provincia: Lleida
poblacio: Tárrega
codi_postal: 25300
clau_no_segura:
lang: ca
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat SILO 6 (_GRANJA ENGORDE) Lectura invàlida
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat SILO 6 (_GRANJA ENGORDE) Lectura invàlida
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

20753C-912

id alarma: 5137 / 0d. i 2h. / obstruccio
central
name: GRANJA LLAMMAR, SL
trama
id: 54696074
date_add: 2022-08-15 16:18:23
valid: 1
widthString: 70.00,185.00,185.00,0.00
heightString: 56.00,160.00,211.00,0
percent: 88
cm: 58.1
height: 427
id_sensor: 912
control: 0
sensor
id_producte: 345
id_medida: 434
id_contactes: 598
id_central: 149
id_sigfox: 20753C
id: 912
state: finalitzat
name: S 4
serial: 20753C
xarxa: 66
red:
xarxa_tipo: E-11
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2018-09-21
lat: 41.174349
lng: 1.040621
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm: 58.1
temp: 0
width: 185.00
height: 427
widthString: 70.00,185.00,185.00,0.00
heightString: 56.00,160.00,211.00,0
m3total: 6.9530053717631
m3quede: 6.0973584267004
m3falte: 0.8556469450628
cmQuede: 369
percent: 88
densitat: 600
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2022-08-15 16:18:23
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -37
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: GRANJA LLAMMAR, SL
data: 2022-08-15 16:18:23
dies: 0
hores: 2
valid: 4
inCount: 0
BLOCK: 0
obstruccio: 3
control: null
laser: null
tipo: obstruccio
total_trames: - 4
foraDeRang: 1
bateriaBaixa: 0

id: 5137
id_user: 133
id_sensor: 912
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: gllammar@icloud.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: gllammar@icloud.com
sms_cache:
id_central: 149
maxmin: state
type: state

id: 133
id_user:
name: Maties Llaurado
email: gllammar@icloud.com
tel: 617495087
usuario: matiesllaurado
password: $2y$08$9MuBb8XcWtdc2p9xrU741.aVxqgiv5/55cG0Jf5O1Owk.HYbbwQ8K
date_add: 2018-06-27 11:26:11
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.174349
lng: 1.040621
pais:
timezone_id:
measure:
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (es)
Alarma de estado S 4 (GRANJA LLAMMAR, SL) obstrucción
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat S 4 (GRANJA LLAMMAR, SL) obstrucció
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

207520-913

id alarma: 5134 / 0d. i 4h. / obstruccio
central
name: GRANJA LLAMMAR, SL
trama
id: 54691282
date_add: 2022-08-15 14:24:06
valid: 1
widthString: 70.00,220.00,220.00,0.00
heightString: 28.00,160.00,257.00,0
percent: 85
cm: 53.3
height: 445
id_sensor: 913
control: 0
sensor
id_producte: 342
id_medida: 435
id_contactes: 598
id_central: 149
id_sigfox: 207520
id: 913
state: finalitzat
name: S 1
serial: 207520
xarxa: 66
red:
xarxa_tipo: E-12
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2018-09-21
lat: 41.174349
lng: 1.040621
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm: 53.3
temp: 0
width: 220.00
height: 445
widthString: 70.00,220.00,220.00,0.00
heightString: 28.00,160.00,257.00,0
m3total: 9.8403965183575
m3quede: 8.3312665698597
m3falte: 1.5091299484978
cmQuede: 392
percent: 85
densitat: 600
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2022-08-15 14:24:06
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -32
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: GRANJA LLAMMAR, SL
data: 2022-08-15 14:24:06
dies: 0
hores: 4
valid: 4
inCount: 0
BLOCK: 0
obstruccio: 4
control: null
laser: null
tipo: obstruccio
total_trames: - 4
foraDeRang: 0
bateriaBaixa: 0

id: 5134
id_user: 133
id_sensor: 913
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: gllammar@icloud.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: gllammar@icloud.com
sms_cache:
id_central: 149
maxmin: state
type: state

id: 133
id_user:
name: Maties Llaurado
email: gllammar@icloud.com
tel: 617495087
usuario: matiesllaurado
password: $2y$08$9MuBb8XcWtdc2p9xrU741.aVxqgiv5/55cG0Jf5O1Owk.HYbbwQ8K
date_add: 2018-06-27 11:26:11
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.174349
lng: 1.040621
pais:
timezone_id:
measure:
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (es)
Alarma de estado S 1 (GRANJA LLAMMAR, SL) obstrucción
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat S 1 (GRANJA LLAMMAR, SL) obstrucció
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

2070D7-1044

id alarma: 5072 / 40d. i 1h. / desconnexio
central
name: CENTRAL AGROCASTELLO
trama
id: 52460680
date_add: 2022-07-06 17:22:05
valid: 1
widthString: 50.00,250.00,250.00,0.00
heightString: 83.00,195.00,193.00,0
percent: 3
cm: 367.3
height: 471
id_sensor: 1044
control: 0
sensor
id_producte: 792
id_medida: 545
id_contactes: 246
id_central: 261
id_sigfox: 2070D7
id: 1044
state: finalitzat
name: s15
serial: 2070D7
xarxa: 109
red:
xarxa_tipo: E-5
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2019-01-28
lat: 41.6132598
lng: 0.7421821
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge: 7.2v
tipo_bat: 19-des-pkcell
observacions: 12/03/2020: Canvi de pila
forma:
nivell: 0
cm: 367.3
temp: 0
width: 250.00
height: 471
widthString: 50.00,250.00,250.00,0.00
heightString: 83.00,195.00,193.00,0
m3total: 14.413143520035
m3quede: 0.47303719184131
m3falte: 13.940106328194
cmQuede: 104
percent: 3
densitat: 400
kl: k
SamplePack: 2147483647
active: 0
date_update: 2022-07-06 17:22:05
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -51
silo_doble: 0
percent_correc: 5
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: CENTRAL AGROCASTELLO
data: 2022-07-06 17:22:05
dies: 40
hores: 1
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5072
id_user: 1
id_sensor: 1044
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: cel@cenics.net
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: cel@cenics.net
sms_cache:
id_central: 261
maxmin: state
type: state

id: 1
id_user:
name: Cel Tico
email: cel@cenics.cat
tel:
usuario: cel
password: $2y$08$tbffRKqmV7IE4KV/AEPNs.sxSdiopexYJt0o055AcNlw7fki.WVeG
date_add: 2016-05-07 11:54:48
registrationId: c3fff3045b48f96a2ffc6b7b4f3f75d64033fb1be5d5213312340400f3cf0a58
rol: equip
direccio: Av. Paissos Catalans
provincia: Lleida
poblacio: Balaguer
codi_postal: 25600
clau_no_segura:
lang: ca
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (es)
Alarma de estado s15 (CENTRAL AGROCASTELLO) desconnexión
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat s15 (CENTRAL AGROCASTELLO) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

207580-1040

id alarma: 5071 / 40d. i 2h. / desconnexio
central
name: CENTRAL AGROCASTELLO
trama
id: 52459325
date_add: 2022-07-06 16:21:56
valid: 1
widthString: 50.00,350.00,350.00,180.00
heightString: 90.00,425.00,187.00,0
percent: 5
cm: 620.1
height: 702
id_sensor: 1040
control: 0
sensor
id_producte: 1167
id_medida: 496
id_contactes: 246
id_central: 261
id_sigfox: 207580
id: 1040
state: finalitzat
name: s 1
serial: 207580
xarxa: 109
red:
xarxa_tipo: E-1
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2019-01-28
lat: 41.6132598
lng: 0.7421821
tipo_sensor: laser
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge:
tipo_bat:
observacions:
forma:
nivell: 0
cm: 620.1
temp: 0
width: 350.00
height: 702
widthString: 50.00,350.00,350.00,180.00
heightString: 90.00,425.00,187.00,0
m3total: 54.926880057065
m3quede: 3.0068702559023
m3falte: 51.920009801163
cmQuede: 82
percent: 5
densitat: 710
kl: k
SamplePack: 207580
active: 0
date_update: 2022-07-06 16:21:56
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
offset: -80
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max: 0
min: 0
altura: 0
filtre: 0
id_user: 1
humitat: 0
co2:
lux: 0
tipo_correcio:
tipo_calcul:
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: CENTRAL AGROCASTELLO
data: 2022-07-06 16:21:56
dies: 40
hores: 2
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5071
id_user: 2
id_sensor: 1040
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: martacalmet@gmail.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: martacalmet@gmail.com
sms_cache:
id_central: 261
maxmin: state
type: state

id: 2
id_user:
name: Marta
email: mcalmet@mcsystems.es
tel:
usuario: martacalmet@gmail.com
password: $2y$08$v2dNxqQ3iqFhBbPqsI.Hj.TQaGNEE/UPuZpblnm/jPYwqUSVZ.ki6
date_add: 2016-05-07 11:57:21
registrationId: 3d702d94434528d9353fa54febdbfbaa95e305c03256b02e630a5ce53d555304
rol: equip
direccio: Pol. Ind. La Canaleta, 3
provincia: Lleida
poblacio: Tárrega
codi_postal: 25300
clau_no_segura:
lang: ca
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat s 1 (CENTRAL AGROCASTELLO) desconnexió
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat s 1 (CENTRAL AGROCASTELLO) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com

CE7A6C-2787

id alarma: 5172 / 45d. i 11h. / desconnexio
central
name: ACEITES DE SEMILLAS
trama
id: 52166786
date_add: 2022-07-01 07:18:37
valid: 1
widthString:
heightString:
percent:
cm:
height:
id_sensor:
control: 0
sensor
id_producte: 2944
id_medida: 893
id_contactes: 996
id_central: 514
id_sigfox: CE7A6C
id: 2787
state: finalitzat
name: CE7A6C
serial: CE7A6C
xarxa: 238
red:
xarxa_tipo: E-6
type:
sleep: 0
inici_de_lectura: 2020-07-15
lat: 41.6
lng: 1.1
tipo_sensor: temperatura
tipo_control:
versio_hw:
versio_sw:
laser:
voltatge: 3.6v
tipo_bat: 20-feb-tadiran
observacions:
forma:
nivell:
cm:
temp:
width:
height:
widthString:
heightString:
m3total:
m3quede:
m3falte:
cmQuede:
percent:
densitat:
kl:
SamplePack:
active: 0
date_update:
rssi:
bateria:
qualitat:
temperatura:
offset: 0
silo_doble: 0
percent_correc: 0
max:
min:
altura:
filtre:
id_user: 1
humitat:
co2:
lux:
tipo_correcio: -
tipo_calcul: -
multiple_options:
pedido_dis:
tarifa_dis:
actiu_dis:
tarifa_data_dis:
name_central: ACEITES DE SEMILLAS
data: 2022-07-01 07:18:37
dies: 45
hores: 11
valid: null
inCount: null
BLOCK: null
obstruccio: null
control: null
laser: null
tipo: desconnexio
total_trames: 1

id: 5172
id_user: 334
id_sensor: 2787
alarma: state
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: cristina.ruiz@assa1949.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: cristina.ruiz@assa1949.com
sms_cache:
id_central: 514
maxmin: state
type: state

id: 334
id_user:
name: Aceites de semillas (ASSA1949)
email:
tel:
usuario: assa1949
password: $2y$08$kUPhBB8LTry1At/ziQA4/OiDMl6nyOIkDjMqDcYlqk3SQJx561CU.
date_add: 2019-12-18 17:38:51
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (es)
Alarma de estado CE7A6C (ACEITES DE SEMILLAS) desconnexión
SystemAlert state

Title
Alarma d'estat CE7A6C (ACEITES DE SEMILLAS) desconnexió
Pol. Ind. La Canaleta, 3
25300 Tàrrega (Lleida) SPAIN
Tel: +34 973 501 888
help@digtplan.com
www.digitplan.com