-

id alarma: 5134 / d. i h. /

id: 5134
id_user: 133
id_sensor: 913
alarma:
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: gllammar@icloud.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: gllammar@icloud.com
sms_cache:
id_central: 149
maxmin: min
type: state

id: 133
id_user:
name: Maties Llaurado
email: gllammar@icloud.com
tel: 617495087
usuario: matiesllaurado
password: $2y$08$9MuBb8XcWtdc2p9xrU741.aVxqgiv5/55cG0Jf5O1Owk.HYbbwQ8K
date_add: 2018-06-27 11:26:11
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: es
lat: 41.174349
lng: 1.040621
pais:
timezone_id:
measure:
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (es)
Alarma de estado S 1 (GRANJA LLAMMAR, SL) obstrucción

-

id alarma: 5413 / d. i h. /

id: 5413
id_user: 354
id_sensor: 2470
alarma:
rssi:
bateria:
qualitat:
temperatura:
email: lennfm01@inghams.com.au
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: lennfm01@inghams.com.au
sms_cache:
id_central: 537
maxmin: min
type: state

id: 354
id_user: 71
name: Ingham,s Pty Ltd.
email: lennfm01@inghams.com.au
tel: 94051000 0409 132 3
usuario: LB1
password: $2y$08$5TvhMlC1C69i83eoKXLa0e3trc9j8KUXNKf3R8.nAuJn8VE//Cuvq
date_add: 2020-01-15 13:29:22
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: en
lat: -31.377806
lng: 115.903678
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS:

-

id alarma: 5197 / d. i h. /

id: 5197
id_user: 169
id_sensor: 2998
alarma:
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: i.arguinano@lesaffre.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: i.arguinano@lesaffre.com
sms_cache:
id_central: 477
maxmin: min
type: state

id: 169
id_user:
name: Lesaffre
email: i.arguinano@lesaffre.com
tel:
usuario: lesaffre
password: $2y$08$RRkw52oOteDGpa1XnFLZFOa/Rz0j/uyfFmOG7HYRa0e81dDJ0h5JS
date_add: 2019-12-03 13:49:26
registrationId:
rol: gestor
direccio: Valladolid
provincia: Valladolid
poblacio: Valladolid
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: es
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (es)
Alarma de estado Vitrotal - De Heus Castrogonzalo (LESAFFRE - CASTROGONZALO) desconnexión

-

id alarma: 5048 / d. i h. /

id: 5048
id_user: 326
id_sensor: 890
alarma:
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: mcalmet@mcsystems.es
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: mcalmet@mcsystems.es
sms_cache:
id_central: 212
maxmin: min
type: state

id: 326
id_user: 0
name: Marta Cucurull
email: mcucurull@mcsystems.es
tel:
usuario: mcucurull
password: $2y$08$z0AEBJP2vDTAT4ZgMV7veeTArvn/t.VnnUMhWzmsIKnD6lKRycX.C
date_add: 2019-11-11 09:41:04
registrationId:
rol: equip
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: es
lat:
lng:
pais:
timezone_id:
measure:
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (es)
Alarma de estado NAU HUGUET (BONAREA - Sensors) desconnexión

-

id alarma: 5051 / d. i h. /

id: 5051
id_user: 2
id_sensor: 1524
alarma:
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: mcalmet@mcsystems.es
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: mcalmet@mcsystems.es
sms_cache: aaa
id_central: 212
maxmin: min
type: state

id: 2
id_user:
name: Marta
email: mcalmet@mcsystems.es
tel:
usuario: martacalmet@gmail.com
password: $2y$08$v2dNxqQ3iqFhBbPqsI.Hj.TQaGNEE/UPuZpblnm/jPYwqUSVZ.ki6
date_add: 2016-05-07 11:57:21
registrationId: 3d702d94434528d9353fa54febdbfbaa95e305c03256b02e630a5ce53d555304
rol: equip
direccio: Pol. Ind. La Canaleta, 3
provincia: Lleida
poblacio: Tárrega
codi_postal: 25300
clau_no_segura:
lang: en
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (en)
Status alarm SONDA 1 - ROSSINACH (BONAREA - Sensors) deconnexion

-

id alarma: 5064 / d. i h. /

id: 5064
id_user: 164
id_sensor: 1524
alarma:
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: jordi.aixala@bonarea.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: jordi.aixala@bonarea.com
sms_cache:
id_central: 212
maxmin: min
type: state

id: 164
id_user:
name: Jordi Aixalà
email: jordi.aixala@bonarea.com
tel:
usuario: jordiaixala
password: $2y$08$RKj0zoMnnXw1mQIPeDVQg.Mre/6bXTDvaykTgoBwsVPaNj0U6zkwO
date_add: 2020-02-13 12:04:34
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.308862
lng: 0.419351
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat SONDA 1 - ROSSINACH (BONAREA - Sensors) desconnexió

-

id alarma: 5049 / d. i h. /

id: 5049
id_user: 2
id_sensor: 1550
alarma:
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: mcalmet@mcsystems.es
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: mcalmet@mcsystems.es
sms_cache: aaa
id_central: 212
maxmin: min
type: state

id: 2
id_user:
name: Marta
email: mcalmet@mcsystems.es
tel:
usuario: martacalmet@gmail.com
password: $2y$08$v2dNxqQ3iqFhBbPqsI.Hj.TQaGNEE/UPuZpblnm/jPYwqUSVZ.ki6
date_add: 2016-05-07 11:57:21
registrationId: 3d702d94434528d9353fa54febdbfbaa95e305c03256b02e630a5ce53d555304
rol: equip
direccio: Pol. Ind. La Canaleta, 3
provincia: Lleida
poblacio: Tárrega
codi_postal: 25300
clau_no_segura:
lang: en
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (en)
Status alarm CENTRE GARGANTÉ (BONAREA - Sensors) deconnexion

-

id alarma: 5062 / d. i h. /

id: 5062
id_user: 164
id_sensor: 1550
alarma:
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: jordi.aixala@bonarea.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: jordi.aixala@bonarea.com
sms_cache:
id_central: 212
maxmin: min
type: state

id: 164
id_user:
name: Jordi Aixalà
email: jordi.aixala@bonarea.com
tel:
usuario: jordiaixala
password: $2y$08$RKj0zoMnnXw1mQIPeDVQg.Mre/6bXTDvaykTgoBwsVPaNj0U6zkwO
date_add: 2020-02-13 12:04:34
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.308862
lng: 0.419351
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat CENTRE GARGANTÉ (BONAREA - Sensors) desconnexió

-

id alarma: 5050 / d. i h. /

id: 5050
id_user: 2
id_sensor: 1551
alarma:
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: mcalmet@mcsystems.es
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: mcalmet@mcsystems.es
sms_cache: aaa
id_central: 212
maxmin: min
type: state

id: 2
id_user:
name: Marta
email: mcalmet@mcsystems.es
tel:
usuario: martacalmet@gmail.com
password: $2y$08$v2dNxqQ3iqFhBbPqsI.Hj.TQaGNEE/UPuZpblnm/jPYwqUSVZ.ki6
date_add: 2016-05-07 11:57:21
registrationId: 3d702d94434528d9353fa54febdbfbaa95e305c03256b02e630a5ce53d555304
rol: equip
direccio: Pol. Ind. La Canaleta, 3
provincia: Lleida
poblacio: Tárrega
codi_postal: 25300
clau_no_segura:
lang: en
lat:
lng:
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (en)
Status alarm S2 (nova) - pte colocar (BONAREA - Sensors) deconnexion

-

id alarma: 5063 / d. i h. /

id: 5063
id_user: 164
id_sensor: 1551
alarma:
rssi: 0
bateria: 0
qualitat: 0
temperatura: 0
email: jordi.aixala@bonarea.com
sms:
app:
periode: 1
active: 1
email_cache: jordi.aixala@bonarea.com
sms_cache:
id_central: 212
maxmin: min
type: state

id: 164
id_user:
name: Jordi Aixalà
email: jordi.aixala@bonarea.com
tel:
usuario: jordiaixala
password: $2y$08$RKj0zoMnnXw1mQIPeDVQg.Mre/6bXTDvaykTgoBwsVPaNj0U6zkwO
date_add: 2020-02-13 12:04:34
registrationId:
rol: gestor
direccio:
provincia:
poblacio:
codi_postal:
clau_no_segura:
lang: ca
lat: 41.308862
lng: 0.419351
pais:
timezone_id: Europe/Madrid
measure: ckm
CONDICIONS: - email:1 - sms:1
TEXT TRADUCTOR: (ca)
Alarma d'estat S2 (nova) - pte colocar (BONAREA - Sensors) desconnexió